Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu a zakúpený tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu, do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote spotrebiteľ informoval predávajúceho o úmysle vrátiť tovar. Informáciu je možné poslať doporučeným listom, alebo emailom predávajúcemu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoužívaný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale a s kompletnou dokumentáciou - v stave akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o zodpovedajúcu čiastku.

K zásielke je potrebné pripojiť informáciu o vrátení tovaru, aby sa odlíšila od reklamácií a zároveň údaje, akým spôsobom majú byť vrátené finančné prostriedky. Tovar je možné zaslať späť poštou, alebo kuriérskou službou, NIE však na dobierku. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté. Po prijatí a prekontrolovaní kompletnosti tovaru budeme kupujúceho informovať o priebehu vybavenia a o spôsobe vrátenia peňazí za zásielku.

Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní odo dňa písomného (emailového) odstúpenia od zmluvy kupujúcim.