Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Phobos spol. s r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Osobné údaje sú použité iba ku spracovaniu objednávky, zaslaniu objednaného tovaru, noviniek, pre platobný styk týkajúci sa objednaného tovaru  a pre komunikáciu so zákazníkom.

Osobné údaje ktoré sú poskytnuté za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky - zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.